Implantaatprothese / Klikgebit

Bovenprothese op drukknop

Bovenprothese op drukknop

In Nederland heeft één op vijf mensen een gebitsprothese, ook wel kunstgebit genoemd.
Dit komt neer op zo’n drie miljoen mensen. Hiervan heeft 30% in meer of mindere mate last van de onderprothese.

Waar komt dit door?

Na enkele jaren tandeloosheid zal de kaak slinken. Dit is een natuurlijk proces. De kaak verdwijnt en de gebitsprothese heeft steeds minder houvast. Hierdoor ontstaan de gebruikelijke klachten: steeds meer etensresten onder de prothese, pijnplekken, loszitten van de prothese tijdens het spreken, etc. De levensvreugde kan bij sommigen hierdoor aanzienlijk minder worden, omdat men zich schaamt voor de prothese en voortdurend last heeft in de mond.

Onderprothese op drukknop

Onderprothese op drukknop

In veel gevallen is er zo weinig kaakbot dat een aanpassing aan de prothese of een nieuwe prothese weinig verbetering zullen geven. Implantaten bieden in de meeste gevallen een oplossing. De behandeling is nagenoeg pijnloos en het herstel gaat snel. Er worden kleine schroefjes (implantaten) in de kaak geplaatst en hierop wordt het nieuwe gebit vastgeklikt. Hierdoor beweegt het gebit niet meer in de mond, waardoor de problemen vrijwel direct verholpen zijn.

Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al geldt voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard
uzelf gezond zijn.

Onderprothese op steg

Onderprothese op steg

Verder moet u bereid zijn de implantaten en de overkappingsprothese (klikgebit) die daarop bevestigd wordt, goed te reinigen.

Tot slot: roken en overmatig alcoholgebruik kunnen een nadelige invloed op het succes van de behandeling hebben.

De tandprotheticus en de implantoloog binnen onze praktijk werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke onderlinge afspraken over de uit te voeren behandeling.

 

Implantologie

In onze praktijk kunt u rechtstreeks, zonder verwijzing, terecht voor het plaatsen van implantaten. Implantaten worden in onze praktijk geplaatst.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten, is nagenoeg pijnloos en het herstel gaat snel. Na een plaatselijke verdoving worden de implantaten in de kaak geplaatst. Na een ingroeifase wordt op deze implantaten het nieuwe gebit vastgeklikt. Hierdoor beweegt het gebit niet meer door de mond, waardoor de problemen vrijwel direct verholpen zijn.

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak geplaatst wordt en in het bot vastgroeit. Implantaten zijn gemaakt van titanium en worden door het lichaam en omringende bot zeer goed verdragen. Implantaten zien eruit als kleine schroefjes. Ze zijn klein, hebben een doorsnede van 3,5 tot 4,1 mm en een lengte van zo’n 8 mm. Ze zijn dus ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel. Wanneer het bot voldoende aan de kunstwortel is vastgegroeid, kan het implantaat dienen als steun voor een gebitsprothese. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend functioneren.

Titanium

Onder de zogenaamde weefselvriendelijke metalen is titanium één van de beste stoffen voor het vervaardigen van implantaten. Daarom komt het gebruik hiervan in de moderne geneeskunde zeer regelmatig voor (bijvoorbeeld bij: botbreukplaten, kunstgewrichten en pace-makers). Titanium wordt door het menselijke lichaam volledig geaccepteerd; dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt.

 

Behandeling

  • Informatief gesprek bij de tandprotheticus

Hier wordt besproken wat de mogelijkheden en de kosten zijn. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek bij de implantoloog

  • Intakegesprek en röntgenfoto bij de implantoloog

Aan de hand van een röntgenfoto en medische gegevens beoordeelt de implantoloog of implantatie mogelijk is. Afhankelijk hiervan wordt een machtigingsaanvraag voor de behandeling bij uw zorgverzekeraar ingediend.

  • Plaatsen van de implantaten

Wanneer de goedkeuring van de zorgverzekeraar ontvangen is, wordt een afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. De ingreep duurt in de meeste gevallen ongeveer 30 minuten.

  • Ingroei-fase

Het kaakbot groeit tegen de implantaten aan. Dit duurt plus/minus 6 weken voor de onderkaak en 8 tot 10 weken voor de bovenkaak. De oude prothese wordt aangepast zodat die in deze periode gedragen kan worden.

  • Aanmeten van de prothese

Na een vastgroeiperiode van zes weken, waarin u de oude prothese gewoon kunt dragen, kan de prothese aangemeten worden. Dit wordt zeer nauwkeurig tijdens enkele behandelingen gedaan. Tevens worden eventuele esthetische wensen besproken.

  • Plaatsen van de prothese

Na enkele behandelingen wordt de prothese geplaatst. De prothese wordt gecontroleerd op pasvorm, esthetiek en spraak. Er wordt tevens uitleg gegeven over draaggewoonten en onderhoud van de prothese.

  • Nazorg

Indien er nog pijnklachten zijn kan een afspraak gemaakt worden.

Regelmatige controles (minimaal eens per jaar) en een goede mondhygiëne zijn zeer belangrijk voor het slagen van de hele behandeling. Implantaten zijn bij een goede mond- hygiëne de meest aangename en duurzame oplossing voor protheseproblemen.

Direct een afspraak maken? Klik hier voor contact.

Comments are closed.