Partiële Prothese

Wanneer u enkele tanden en/of kiezen mist en de overgebleven tanden en kiezen zijn nog gezond, dan kunt u kiezen voor een frameprothese.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een prothese waarvan de basis uit kunsthars bestaat (een plaatje) en een prothese waarvan de basis uit metaal bestaat (een frame).

Kunstharsplaatjes als tijdelijke oplossing

Kunstharsplaatjes worden over het algemeen gebruikt als tijdelijke oplossing. Bijvoorbeeld wanneer de resterende tanden en kiezen nog opgeknapt moeten worden. Ook wanneer de tanden en kiezen getrokken moeten worden, maar dit uitgesteld is, wordt vaak voor een kunstharsplaatje gekozen.
Een nadeel van een kunstharsplaatje is dat het vaak op de rand van het tandvlees van de natuurlijke tanden en kiezen drukt. Daardoor wordt het tandvlees naar beneden gedrukt en trekt het tandvlees terug. De natuurlijke tanden en kiezen hebben daardoor vaak te lijden van een plaatje. Een ander nadeel van een plaatje is dat het, net zoals een kunstgebit, drukt op de kaak waardoor de kaak in de loop van de tijd zal slinken. Ook is een kunstharsplaatje zwakker dan een frameprothese, waardoor het sneller kan breken.

Frameprothese, goed alternatief en comfortabeler

Een alternatief voor het plaatje is een frameprothese oftewel een frame. Bij een frame is de kunsthars plaat vervangen door een metalen plaat die een geheel vormt met de haakjes die om en op de natuurlijke tanden en kiezen vast komen te zitten. Doordat de plaat van metaal is gemaakt, is deze sterker dan een kunstharsplaatje. Doordat een frame sterker is dan een plaatje, kan het dunner en kleiner worden uitgevoerd. Daardoor is het vaak mogelijk om, in tegenstelling tot een plaatje, niet het hele gehemelte te bedekken met de plaat. Dat is comfortabeler en bovendien geeft het minder verlies van smaak en gevoel dan bij een plaatje. Omdat de haakjes een geheel vormen met de metalen plaat, passen zij beter om de tanden en kiezen, waardoor het frame meer houvast biedt dan een plaatje. Bovendien is het zo dat, omdat de haakjes ook op de kauwvlakken van de tanden en kiezen rusten, de kauwkrachten daarop worden overgebracht, en niet op de kaak. De kaak zal daardoor veel minder slinken dan bij een plaatje. Het is wel zeer van belang dat uw tanden in goede conditie zijn. Ook dient u jaarlijks op controle te gaan bij uw behandelaar.

Direct een afspraak maken? Klik hier voor contact.