Wat kost het mij?

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. De hoogte van de behandelkosten verschilt per zorgverzekeraar. Het is dus mogelijk dat uw eigen bijdrage hoger of lager is dan die van uw buurvrouw of buurman, terwijl het om dezelfde behandeling gaat. Deze eigen bijdrage is vastgesteld door uw zorgverzekeraar.
De tandprotheticus verzorgt, voor de meeste gecontracteerde zorgverzekeraars, voor u bovendien de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar. U hoeft, bij de meeste zorgverzekeraars, dus niet eerst alles zelf te betalen waarna u het bij uw zorgverzekeraar moet declareren.

Veel behandelingen, waaronder een reparatie van de prothese en een rebasing (opvulling), worden 90% vergoed uit uw basisverzekering. Verder geldt een wettelijk bepaalde eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Indien u meer informatie wenst over vergoedingen kunt u een afspraak maken.

Eigen bijdrage implantaatprothese

De eigen bijdrage bij een implantaatprothese is wettelijk bepaald. Bij een normale indicatie, dit geldt voor de meeste prothesedragers, is de eigen bijdrage vastgesteld op 17% van de kosten voor een implantaat onderprothese en gewone bovenprothese. De eigen bijdrage voor alléén een onderprothese op implantaten is 10% van de kosten. Voor alléén een bovenprothese op implantaten geldt een eigen bijdrage van 8%. Dit geldt voor iedere zorgverzekeraar in heel Nederland. Het kan echter zo zijn dat u vanuit een aanvullende verzekering een hogere vergoeding krijgt. Zelfs tot 100%. Voor een implantaatbehandeling moet door de tandarts-implantoloog een aanvraag voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief hiervoor is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort behandeling.

Eigen bijdrage volledige gebitsprothese

Voor de volledige gebitsprothese geldt een vergoeding van 75% van de kosten. Deze vergoeding komt bij iedere zorgverzekeraar uit de basisverzekering. Het bedrag kan per zorgverzekeraar verschillend zijn. Vanuit een aanvullende verzekering kan het zijn dat u deze eigen bijdrage nog voor een deel of zelfs volledig vergoed krijgt.

Vergoeding reparatie en rebasing (opvulling)

Een reparatie en een rebasing, dit is het opvullen van de prothese na slinken van de kaak, worden voor 90% vergoed uit de basisverzekering. Vanuit een aanvullende verzekering kan het zijn dat u deze eigen bijdrage nog voor een deel of zelfs volledig vergoed krijgt.

Direct een afspraak maken? Klik hier voor contact.

Let er wel op dat alle vergoedingen voor een volledig kunstgebit onder het eigen risico vallen!

Vernoemde eigen bijdragen kunnen door uw zorgverzekeraar gewijzigd worden. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar door.