Mondzorg vergoedingen 2013

In 2013 is er voor de gebitsprothese weinig veranderd, wat vergoedingen betreft. Aan de vergoedingen vanuit de basisverzekering is helemaal niets gewijzigd:

> Een volledige gebitsprothese wordt voor 75% vergoed
> Eigen bijdrage voor het plaatsen van implantaten, incl. het klikgebit, bedraagt € 250,-
> Reparaties en aanpassingen aan een volledige gebits- prothese of implantaatprothese worden     100% vergoed

Extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen kunnen wel gewijzigd zijn. Dit is echter verschillend per zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat behandelingen binnen de mondzorg onder het eigen risico kunnen vallen.

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit geeft u de garantie van de best mogelijke vergoeding.